Startpagina Nieuws Agenda Erfgoedproject Bronzen Zwijntjes Publicaties Zweenoars culinair Contact
Startpagina Nieuws Agenda Erfgoedproject Bronzen Zwijntjes Publicaties Zweenoars Culinair Contact
Logo

PORCAERA ZWIJNAARDE

Niet-gesubsidieerde socio-culturele vereniging voor instandhouding van het Zwijnaards erfgoed door publicaties en evenementen die herinneren aan Zwijnaarde-zoals-het-ooit-was en voor behoud van het "Zweenoars" als taalerfgoed

Met dank aan onze steunende leden

Nieuwsbrief van 18/11/2019

Welkom op onze vernieuwde website.

               ***********

Weergave navigatiebalk op kleinere schermen
klik op Symbool navigatiebalk op kleinere schermen in de rechterbovenhoek

             ***********

Uitreiking Bronzen Zwijntjes editie 2019
Klik hier voor de FOTOREPORTAGE
Met dank aan Marc Careel

              ***********

Nieuw briefwisselingsadres:
Porcaera Zwijnaarde
p/a Eric De Keyser
Heerweg-Zuid 212-102
9052             Zwijnaarde

            ***********

Volg ons ook op Facebook

Agenda 2019

Vrijdag 5 april

"Ik klèppe Zweenoars"
        Dialectavond

In de parochiekerk
Gebedsdienst in 't Zweenoars (gratis)

In Brasserie Oud Gemeentehuis *
"Boterèmmen mee ueflakke, gekèpt of koas
en 'n Zweentsen of 'n weentsen
"

  Aansluitend: Lollekenstribunaal

* Betalende activiteit

Vrijdag 8 november

Uitreiking Bronzen Zwijntjes
    Jaarlijks evenement

In 't Kasteel van Zwijnaarde

Laureaten
Gino Van Geyte
langeafstandsloper

Prof. dr. Peter Vandenabeele
immunoloog en kankeronderzoeker

* Betalende activiteit

Vrijdag 20 december

Eindejaarsreceptie
Voor onze leden

In dienstencentrum De Mantel
(Hutsepotstraat 29/A)

Muzikale omlijsting
Optreden van Viviane
(chansons van Edith Piaf)

Verdere details volgen

Gratis mits inschrijviing

Erfgoedproject

Replica gestolen 16de-eeuwse kerkklok

Met oprechte dank aan:
- ALLE ZWIJNAARDENAARS en NIET-ZWIJNAARDENAARS (!) die ondanks deze dure tijden gevolg gegeven hebben aan de in alle brievenbussen van Zwijnaarde verspreide oproep om financieel bij te dragen tot ons project en het erfgoed van ons geliefd Zwijnaarde
- de Provincie Oost-Vlaanderen die optrad als hoofdsponsor
- alle (niet-)Zwijnaardenaars die financieel bijgedragen hebben

Doelstellingen

Als erfgoedvereniging wil Porcaera Zwijnaarde een exacte kopie laten maken van de bronzen Zwijnaardse kerkklok die:

Randvoorwaarden:

Aanleiding
Het project is geïnspireerd door een combinatie van factoren:
Voorbereiding

In de loop van december 2012 wordt er geïnformeerd naar mogelijke technieken, prijzen en materialen
bij de Zwijnaardse carrossier-kunstenaar Rudy Malfait, gezien zijn ervaringen met het maken van rijdende artifacten in polyester (o.a. klokke Roeland , een replica van de Gentse Belfortdraak en een exacte replica van de Gentse Dulle Griet).

Op advies van Rudy Malfait wordt contact genomen voor overleg en prijsofferte met Nadine De Meester, kunstenaar in bronzen, betonnen en glazen beelden.

Kort voor kerstmis 2012 stuurt Porcaera-voorzitter Eric De Keyser een beleefd-ironische brief naar pfarrer Dirk Westphal met de vraag of de klok mogelijks kan terugkeren naar Zwijnaarde en - zo ja - op welke manier en onder welke voorwaarden.

Tussen 25/12/2012 en 01/01/2013 barst de bom klok;
Na 350 jaar probleemloos luiden wordt de klok plots onbruikbaar.
Niet door toedoen van de Voorzienigheid, maar door een 31 cm lange barst in de klokmantel ingevolge de wegens slijtage niet meer perfect afgeronde klepel.

Detailopname barst in de klok Detail van de klepel (slijtage)

Reacties van pfarrer Dirk Westphal op het barsten van de klok:

Plan van aanpak
Toewijzing van het project aan beeldend kunstenaar Nadine De Meester resulteert in volgende aanpak:
Financiering van het project

De realisatie van het project is te danken aan

Verloop

29/04/2013: E-mail aan pfarrer Westphal:
intentie tot bezoek aan "onze" klok in september
elementaire toelichting van het project, rekening houdend met het uitbouwen van de klok voor herstelling)

11/06/2013: Positieve respons van pfarrer Westphal
- kijkt uit naar een persoonlijke kennismaking
- stelt dat de beoogde gietvorm pas kan gemaakt worden na herstelling en her-inbouw van de klok
- acht een bezoek aangewezen voor beeldvorming (o.a. beperkte ruimte) in de klokkentoren

28 en 29/09/2013: Bezoek aan "onze" klok in Bleckenstedt
(door voorzitter Erik De Keyser, secretaris & tolk Ludo Steijaert, Frédéric de Peñaranda en Erwin Thienpont)

26/12/2013: Teleurstellend nieuws uit Bleckenstedt

Begin 2014: Nieuwe onderhandelingen over de gietvorm

Pfarrer Westphal bewondert onze volharding en is bereid om te onderhandelen met alle Duitse betrokkenen;

Klokkenhersteller LACHENMEYER Gmbh uit Nordlingen wil niet dat de gietvorm in haar atelier gemaakt wordt
(noch door Nadine De Meester noch door een Duitse firma).
Naderhand langs diplomatieke weg (o.m. de Duitse ambassade in Brussel) gestelde vragen worden door Lachenmeyer zelfs niet beantwoord

Begin 2015: eindelijk GROEN LICHT

De gietvorm mag gemaakt worden in de toren van de Christuskerk in Bleckenstedt.
Voornaamste voorwaarde:
Porcaera Zwijnaarde moet aan de klokkenonderhoudsfirma H.E.W. vooraf schriftelijk opdracht geven tot permanente opvolging van de werken én het maken van een gedocumenteerd verslag (= een meerkost van bijna € 2.000 ! )

29 en 30/04/2015: De gietvorm wordt gerealiseerd !

02/04/2016: Eindresultaat

De replica wordt onder ruime publieke belangstelling ingehuldigd en gezegend door bisschop Van Looy op haar standplaats in de Sint-Niklaaskerk van Zwijnaarde

Foto van de replica

Porcaera Gemeenschap Zwijnaarde kent jaarlijks een Bronzen Zwijntje toe aan personen, verenigingen, organisaties of instanties die Zwijnaarde op de één of andere manier op de kaart hebben gezet, of die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Zwijnaardse gemeenschap.

Symboliek

De Bronzen Zwijntjes staan voor het koppig vasthouden van de inwoners aan de eigenheid van Zwijnaarde.

Historische achtergrond

Toen Keizer Karel nog geregeld naar Zwijnaarde kwam...

Een boertje uit Zwijnaarde dreef met een stok een zwijntje voor zich uit naar de markt in Gent.

Ter hoogte van de Kerkwegel (nu de Remi Vlerickstraat) voelde het zwijntje echter nattigheid en geraakte het zodanig in paniek dat het gillend op de weg ging liggen en met geen duizend stokken terug in beweging te krijgen was.
Het boertje sakkerde en vloekte zo luid dat het bijna tot in Gent te horen was.

Net op dat moment kwam Keizer Karel met zijn gevolg de Kerkwegel ingereden vanuit Zevergem, met de bedoeling zich wat op te frissen in het kasteel van Zwijnaarde en daar wat te verpozen na een jachtpartij in onze destijds dichtbeboste streek.
Toen de keizer het boertje luid hoorde sakkeren en schreeuwen, stuurde één van zijn gezellen vooruit met de opdracht om te gaan zien wat er aan de hand was.

Kort nadien kwam de ruiter terug met het nieuws: " Majesteit, er is een boer op weg naar de markt met zijn varken, maar het beest heeft blijkbaar in de mot wat er gaat gebeuren en wil niet meer voor- of achteruit."

Met een diepe zucht ging Keizer Karel naar de boer toe.

"Weledele heren, ik wil mij verontschuldigen omdat mijn zwijntje u ophoudt, maar het dier blijft onverzettelijk," zei de boer.

"Welwel, beste man," zei Keizer Karel,

"Hebben ze je nooit geleerd wat je moet doen met een weerspannig varken? Geef maar eens een flinke ruk aan zijn staart en het zal wel vooruit willen!".

<p>

Het boertje geloofde er eigenlijk niet veel van en aarzelde even, maar uit eerbied voor de keizer en uit wanhoop gaf hij toch een ferme snok aan de staart van het zwijn.

En zie: het zwijntje stopte met gillen en zette zijn weg direct gezwind verder.

Daarop zei het boertje, helemaal van zijn melk door dat gebeuren, tegen de keizer: " Awel majesteit... als uedele zo goed kunt omgaan met koppige varkens, dan heeft u er beslist veel meer dan ik in uw bezit en onder uw hoede."

Keizer Karel, de Gentenaars indachtig, moest daar hartelijk om lachen en vroeg aan zijn gevolg om die boerenwijsheid goed in hun oren te knopen.

Bijgevolg kan Porcaera Gemeenschap Zwijnaarde eigenlijk niet anders dan het beeld van een koppig liggend zwijntje toe te kennen als teken van verdienste.

Publicaties

De tram in Zwijnaarde

Over de evolutie van de tramlijnen in Zwijnaarde door de jaren heen.

Auteur: Eric De Keyser

57 pagina's

Prijs: 16 €

* * Beperkte oplage - uitsluitend op bestelling * *

Gazettenproat uit Zwijnaarde

Een luchtig en ludiek - met talrijke foto's en illustraties gespekt - stukje geschiedenis van onze gemeente en omliggende onder de vorm van losse, geestige en minder geestige krantenartikels over de gebeurtenissen vanaf ongeveer 1850 tot 1950.

Auteur: Eric De Keyser

370 pagina's

Prijs: 28 €             Nog 10 exemplaren beschikbaar

Criminaliteit, onheil en rechtspraken in Zwijnaarde van 1890 tot 1950

Een stukje geschiedenis van Zwijnaarde met integraal overgenomen artikels uit de kranten van weleer over criminaliteit , rampen ongevallen in ons dorp.

Een boeiend en plezant boek dat niet mag ontbreken in uw Zwijnaardse verzameling.

Auteur: Eric De Keyser

100 blz

Prijs: 25 €                Nog 10 exemplaren beschikbaar

De kerk en de pastorie van Zwijnaarde...
-- Het mysterie van het Sint-Niklaasbeeld.
-- Het verhaal van de gestolen klok

Auteur: Eric De Keyser

90 blz - met kleurenfoto's

Prijs: 15 €

Zwijnaarde.
Een kijk op het leven in ons dorp na de Tweede Wereldoorlog.
1 9 4 5 - 1 9 6 0

 

" Opgedragen aan de naoorlogse generatie, die de moed had om na 2 opeenvolgende oorlogen met succes opnieuw te beginnen en ons de welstand schonk die we nu bezitten."

Auteur: Eric De Keyser

 

De bezetting van Gent - Zwijnaarde tijdens de oorlog 1914-1918

Opgedragen aan alle soldaten die het leven lieten in WO I (85 blz.)

Met archieffoto's en tijdsgebonden krantenartikels uit " Vooruit" en "Het Volk"

Auteur: Eric De Keyser

Brochure uitgegeven door OCMW GENT- WZC Zonnebloem

 

Ik klèppe Zweenoars

Zwijnaards woordenboek met typische uitdrukkingen en gezegden (188 blz.)

Gerealiseerd i.s.m. met Prof. Dr. Jacques Van Keymeulen (UGent Nederlandse Taalstudie en Dialectologie
(verzameling van de Vlaamse dialecten)

Auteur: Eric De Keyser

Zwijnaarde; zijn geschiedenis, zijn verhalen en legendes

"Een boeiend en leerrijk verhaal over een Vlaams dorp, door de tijd getekend en door zijn bevolking gekleurd" (140 blz.)

Auteur: Eric De Keyser

Zweenoars Culinair Hoeksken

chef-kok

     
Ons bedoelinge

'Zweenoars culinair hoeksken ès dus in 't Zweenoars geschreven gelijk dadde ziet
* 't Zoe anders nen anderen naume èn *

Da hoeksken goa over eetne gelijk dan ons veurouders da hier in Zweenoarde gerie mauktegen.

Wien dat'er nog in 't bezit zoe zeen van tiepies Zweenoarse recepten van zeen gruetmoedre, mag z'ons altijd bezurgen.
We goan ze mee veel plezier in ons culinair hoeksken publiceren.
(Oanze teminsten de moeite weird zeen en nie't ingewikkeld welte verstoan)

Oas ge wilt, zetten we de naume van de gruetmoeder d'er uek bèi.
En oasgediene naume d'er liever nie bèi wilt... awel ... tons nie hé.

Over Porcaera Gemeenschap Zwijnaarde

E-mailadres porcaerazwijnaarde@gmail.com
Rechtsvorm Feitelijke vereniging
Briefwisselingsadres 9052 Zwijnaarde
Heerweg-Zuid 212 - 102
Zichtrekening BE57 8601 1953 8435
Voorzitter: Eric De Keyser
Secretaris en website Ludo Steijaert
Schatbewaarder Jean-Louis Goethals de Mude
Bestuursleden Thérèse Callens
Paule Nelissen
Luc Van Speybroeck

Volg ons ook op Facebook